Predplatné

Predplatením získate mesačník Forbes Slovensko v printovej a digitálnej verzii.

Objednať samostatné vydanie Spravovať nákupy


Máte platnú ISIC, ITIC alebo EURO26 kartu?    Objednajte si zľavnené predplatné!

Ak si prajete zasielať výtlačky na inú adresu ako je fakturačná, vyplňte prosíme nasledovné údaje.

Predplatné na 12 čísel za 45,00 € môžete zaplatiť kartou, využiť on-line úhradu alebo prevod na bankový účet.

Mám záujem o zasielanie noviniek a zaujímavostí z vydavateľstva magazínu Forbes Slovensko. Súhlasím s využitím údajov pre marketingové účely výlučne pre spoločnosť Barecz & Conrad Media, s.r.o. Údaje nebudú zneužité ani poskytnuté žiadnym iným spoločnostiam. Informácie o Vás budeme uchovávať v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. výlučne pre potreby plnenia povinností vydavateľa.

Vydavateľ prostredníctvom distribútora zabezpečuje ochranu osobných údajov predplatiteľa. Osobné údaje predplatiteľa sú dôverné a spracované pre účel naplnenia zmluvy o predplatnom a pre zasielanie obchodných informácií. Osobné údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím osobám. Informácie o predplatiteľovi budú chránené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Reklamačný rad a informácie o záruke sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Zmluvu o predplatnom môže písomne vypovedať ktorákoľvek zúčastnená strana, bez udania dôvodu, a to doručením výpovede najneskôr 15 dní pred uplynutím fakturačného obdobia. Zmluva o predplatnom zaniká aj vtedy, ak predplatné na ďalšie fakturačné obdobie nebolo uhradené do dátumu uzávierky najbližšieho vydania, ktoré nasleduje po uplynutí predplatného obdobia.

Súhlasím s obchodnými podmienkami.